Skip navigation

Student & Karriär

Steeltec Boxholm AB ingår sedan hösten 2007, som dotterbolag i SCHMOLZ + BICKENBACH-koncernen. Koncernen har c:a 9 000 anställda på 5 kontinenter och omsätter c:a 4 miljarder Euro. Steeltec Boxholm AB är Nordens största producent och lagerhållare av kalldraget stångstål. Med egen lagerhållning levererar företaget till stora delar av den svenska och nordiska verkstadsindustrin. Vi levererar även till andra delar av Europa. Företaget har certifierade kvalitets- (SS-EN ISO 9001 och TS 16949) och miljöledningssystem (ISO 14001). Vi är dessutom arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:2. Antalet anställda är ca 65 st.