Skip navigation

Hållfasthetsprovning

Vi kan leverera stång som är hållfasthetsprovad på olika sätt, t.ex. provning av sträck- och brottgräns, slagseghet, hårdhet och förlängning.
Olika intyg kan utfärdas.