Skip navigation

Ändbearbetning

Olika typer av ändbearbetning kan utföras. Se tabellen ned

Typ av bearbetningDimensionsområdeLängder och dimensionerAnmärkning

Ändfasning 20°, 30°, 45° eller 60° 1

Med eller utan planing

∅ 8 - 90 mm

6K 8 - 70 mm

11/13 mm (20°)

11/12 mm (30°)

6/7 mm (45°)

6/6.5 mm (60°)

Max längd för 6K gäller över hörn

Borrning av dubbhål

∅ 8 - 90 mm

6K 8 - 70 mm

Max ∅ 9.5 mm

Svarvning av handtag

∅ 8 - 90 mm

6K 8 - 70 mm
Max längd 35 mm

Dimensionstolerans ±0.1 mm

Längdtolerans ±0.5 m

 1 Ändfasning 45º är Boxholmstandard för automatstål om inget annat anges.