Skip navigation

Ökade kundvärden genom vidareförädling och service

Steeltec Boxholm AB erbjuder ett flertal alternativ av vidareförädling och service. Exempel på vår vidareförädling: Precisionskapning av förkomponenter, bearbetning av stång- repektive för-komponentändar samt signering/märkning av materialet. Exempel på vår service: Mekanisk provning, sprickkontroll, ultraljudsprovning samt värmebehandling.