Skip navigation

Produktblad som PDF-dokument

Kalldraget stål                Manufaktur
 

 Samlingsbroschyr           "Cut your cost" - pre components

Höghållfasta stål

              
          ETG® 88-100                                   ETG® 25

              

    HSX®110/130/Z12                                 HSX®90

        HSX®Z10

         

HSX     

Sätthärdningsstål
ESP65 - 16MnCrS5+Pb