Skip navigation

Sponsringslogotyper

Steeltec Boxholm AB är en uthållig sponsor av barn och ungdomar i skolan, idrottsföreningar och andra föreningar, lokalt och regionalt. Viss nationell sponsring görs också om ändamålen är behjärtansvärda.

Stålindustrins vision 2050


Varje dag bidrar stålindustrin i Sverige med sina produkter till samhällsbyggande över hela världen. Stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö.
Därför beslutade stålindustrin i Sverige i mars 2013 om en branschgemensam vision för 2050. Med visionen kommer tre åtaganden:

Vi leder teknikutvecklingen:Vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser.

Vi föder kreativa individer:
Vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.

Vi skapar miljönytta:
Vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitioner utmanar ständigt det möjligas gränser.

"Stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö."

Vad kan du göra för att vara med och forma en bättre framtid?
Stål finns nästan överallt och är ett av våra viktigaste konstruktionsmaterial. Stålanvändningen ökar i takt med att vi blir fler och välståndet ökar. En av de bra sakerna med stål är att det är ett material som är lätt att återvinna. Och stål kan återvinnas oändligt många gånger utan att förlora i kvalitet. Stålskrot är alltså en mycket värdefull råvara. Årligen återvinns över 580 miljoner ton stål globalt – vilket i vikt är mer än alla andra material (aluminium, glas, papper, trä) tillsammans. Men eftersom världens behov av stål ständigt ökar, så räcker stålskrotet bara till 30 procent av allt stål som tillverkas. Resten måste tillverkas av järnmalm. Ett enkelt sätt för dig att hjälpa till att forma en bättre framtid är att återvinna dina metallförpackningar, kapsyler, gamla cyklar, verktyg och kastruller, m.m. Om vi i Sverige lämnar alla kapsyler till återvinning, så räcker skrotet till att göra 2 200 nya bilkarosser, varje år!

Arbetet bakom visionen
Arbetet med visionen startade 2011 med omvärldsanalys, intervjuer och workshops. Därefter genomfördes en mätning om hur stålindustrin uppfattas av allmänheten och ett första förslag till gemensam vision presenterades.
Visionen har sedan arbetats om ett antal gånger, tillsammans med represen-
tanter från stålindustrin, innan den slutgiltiga versionen fastställdes av Jernkontorets fullmäktige i mars 2013.