Skip navigation

Miljösäkring

För oss är omsorgen om miljön ingen separat fråga utan en naturlig del i hela vår verksamhet. Vi utvecklar ständigt våra processer för att skydda miljön där vi verkar.


Kretsloppstänkande, att se till att helheten är en bärande idé som påverkar våra åtgärder och skapar möjligheter till ständiga förbättringar.  

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer kring vårt miljöengagemang.