Skip navigation

Kvalitetsäkring

För att tillgodose våra kunders allt hårdare kvalitetskrav tillämpas ett omfattande kvalitetssäkringsprogram enligt de internationella standarderna TS 16949 och ISO 9001. Steeltec Boxholm AB har varit certifierat enligt ISO 9000 sedan 1992. Kvalitetssäkringsprogrammet omfattar allt från inköp av utgångsmaterial, som köps från Europas ledande tillverkare, genom hela tillverkningskedjan till kund.


”Det är bättre att agera än att reagera”


Vi arbetar därför intensivt med ständiga förbättringar och förebyggande av fel. Steeltec Boxholm AB:s målsättning är att inget annat än felfritt material skall lämna fabriken. Under 2006 tredjepartscertifierades företaget enligt TS 16949.