Skip navigation

Om oss

Nordens största tillverkare av kalldraget stångstål
Steeltec Boxholm AB ingår sedan hösten 2007, som dotterbolag i SCHMOLZ + BICKENBACH-koncernen. Koncernen har c:a 10 000 anställda på 5 kontinenter. Steeltec Boxholm AB är Nordens största producent och lagerhållare av kalldraget stångstål. Med egen lagerhållning levererar företaget till stora delar av den svenska och nordiska verkstadsindustrin. Vi levererar även till andra delar av Europa. Företaget har certifierade kvalitets- (SS-EN ISO 9001 och ISO/TS 16949) och miljöledningssystem (ISO 14001). Vi är dessutom arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1. Antalet anställda är c:a 65 st.

Genom att hålla fast vid övertygelsen att hög kvalitet på alla områden lönar sig, har vi gjort oss kända som en pålitlig samarbetspartner med hög servicenivå. Hela verksamheten genomsyras av målsättningen att våra kunder ska kunna lita på oss till 100 procent. Vi arbetar också hela tiden för att höja nivån på vidareförädling. Vår kapacitet på precisionskapning har kraftigt ökat. Du kan alltid vända dig till vår kundtjänst för mer information om alla våra produkter.

Steeltec Boxholm AB är en samarbetspartner du kan lita på. Vi arbetar ständigt på att förstärka vår position som Nordens största tillverkare och lagerhållare av kalldraget stångstål.

Historia

Orten Boxholms historia började 1582, då Arvid Gustafsson Stenbock bildade säteriet Bocksholm, senare benämnt Boxholm. Järn- och ståltillverkning är starkt förknippat med Boxholm sedan lång tid tillbaka. År 1754 tilldelade Hans Majestät Konung Adolf Fredrik Boxholm smidesrättigheter, något som bl.a. gav orten rätt att tillverka vapen. År 1782 startades Boxholms Jernbruk och verksamheten fortsatte generation efter generation. 1872 bildades Boxholms AB. År 1937 började man kalldra stång i Boxholm, d.v.s. det som vår nuvarande verksamhet bygger på. År 1984 fick företaget sitt dåvarande namn - Boxholm Stål AB. Våren 2015 fick företaget sitt nuvarande namn Steeltec Boxholm AB. Vi har hela tiden stärkt vår ställning som en pålitlig och kompetent leverantör av kalldraget stångstål - störst i Norden. Sedan hösten 2007 som dotterbolag i SCHMOLZ+BICKNBACH-koncernen. Verksamheten är helt specialiserad på kalldraget stångstål. Huvudkontor, kalldrageri och centrallager ligger i Boxholm i Östergötland. Kapaciteten uppgår till 37 000 årston. 55 - 60 % av produktionen levereras till den Svenska marknaden och resterande del, i huvudsak, till övriga norra Europa.