Skip navigation

Arbetsmiljö

Vi arbetar systematiskt med att förbättra miljön för våra medarbetare och är certifierade enligt AFS 2001:1. Teknik, organisation och arbetsinnehåll utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Åtgärder planeras, genomförs och följs upp i samarbete med alla berörda medarbetare. Arbetet genomförs efter fastlagda rutiner som är integrerade i vårt verksamhetssystem.